Voorbeeld Zienswijzen

Gemeente Eindhoven, hoofd van de afdeling ruimtelijke expertise en vergunningen

Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven

Onderwerp: zienswijze ontwerpbesluit herbestemming Heilig Hartkerk V19/35980

19 november 2019

Geachte heer, mevrouw,

Met deze brief wil ik mijn bezwaren tegen de voorgenomen herbestemming van de Heilig Hartkerk kenbaar maken. Het betreft de aanvraag bekend onder nummer 4225683 en vergunningsnummer V19/35980. Ik woon op zeer korte afstand van de kerk, in/nabij het Hof van Eden, en verwacht directe overlast te ondervinden van deze herbestemming. Daarnaast vind ik dat deze bestemming slecht in de Schrijversbuurt als woonbuurt past, haaks staat op het karakter van het Hof van Eden en ik betwijfel ten zeerste of deze binnen de omgevingsvergunning past.

Deze brief heb ik gezamenlijk met een aantal buurtbewoners opgesteld en u zult dan ook van ons allen dezelfde brief ontvangen, echter persoonlijk ondertekend. Hieronder vindt u een overzicht van verwachte problemen en redenen waarom ik bezwaar maak tegen uw voorgenomen besluit.

  1. Onzorgvuldige inpassing in een woonbuurt

Een onderneming met de omvang en bezoekersaantallen van City Gaming/ Mysteria past niet in een dichtbebouwde woonbuurt als de onze. U doet afbreuk aan onze woonomgeving en aan het historische karakter van de buurt. In het voorgenomen besluit staat niets over bezoekersaantallen (de ondernemer schat ten minste 50.000 p/j, met name in de weekenden) en het voorkomen van overlast voor omwonenden. Het betreft een woonbuurt; hoe gaat de gemeente mij beschermen?

Ook valt nergens te lezen hoe dit besluit samenhangt met andere herbestemmingen in de omgeving. Er worden op korte afstand van de kerk vele nieuwe appartementen ontwikkeld (hoek Hoogstraat-Edenstraat, project Nieuw Bergen). De woonomgeving wordt nog drukker. Hoe past dit plan daartussen? Ik verwacht zorgvuldigere en meer gedetailleerde besluitvorming van uw zijde.

  1. Gebrek aan communicatie

U hebt omwonenden nooit gevraagd om mee te denken over herbestemming of bij te dragen aan besluitvorming. De kerk heeft een maatschappelijke bestemming; het is dus een ruimte die het algemene, maatschappelijke belang moet dienen. Waarom doet u er anderhalf jaar over om een voorlopig besluit te formuleren en geeft ons daarna pas voor het eerst inspraak over de bestemming van onze kerk?

  1. Te verwachten overlast

Ik verwacht onacceptabele parkeer-, verkeers- en geluidsoverlast. Het beeld dat u schetst van de beschikbare parkeerruimte komt niet overeen met de werkelijkheid en uw berekeningen zijn gebaseerd op wensdenken. Ik stel dat de berekeningen niet kloppen. Over verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid schrijft u niets. Met welke aantallen verkeersbewegingen in de wijk houdt u rekening gezien de (verkeers)veiligheid? Over het beperken van geluidsoverlast schrijft u ook niets. Ik voorzie overlast op al deze fronten en verwacht dat u omschrijft hoe u deze binnen grenzen houdt die passen bij een woonwijk.

  1. Misbruiken van de noemer ‘maatschappelijke voorziening’

In de Schrijversbuurt zijn veel maatschappelijke bestemmingen, pal naast de kerk bevinden zich bijvoorbeeld een aantal zorg verlenende instanties. Dit plan heeft echter niets met een maatschappelijk belang van doen, de omschreven activiteiten zijn niet maatschappelijk van aard. U misbruikt die noemer en begeeft zich daarom buiten de mogelijkheden van het bestemmingsplan.

  1. Groenvoorziening

Onze buurt heeft dringend behoefte aan meer groen. Met dit plan wordt wederom een kans gemist om, in het maatschappelijk belang, een echte verbetering aan te brengen aan de groenvoorziening. U vult de ruimte slechts met activiteiten die niets bijdragen aan het maatschappelijk belang.

 

  1. Gebrek aan grenzen

De omvang van de onderneming die zich zal vestigen in de kerk wordt niet omschreven en dus ook niet ingeperkt. Grenzen voor de horeca-activiteiten zijn er niet. Dat kan toch niet in het maatschappelijk belang zijn? Waarom bent u niet open en duidelijk over de belasting die deze onderneming zal zijn voor de wijk? Hoe hebt u getoetst dat dit plan past en blijft passen binnen het bestemmingsplan? Er lijkt sprake te zijn van het goedkoop, intensief exploiteren van de kerk als ‘hal’, in plaats van het duurzaam in stand houden van een monument. Hoe hebt u getoetst dat dit intensieve gebruik niet leidt tot verdere sluipende achteruitgang van de toestand van onze kerk?

Ik vind het onvoorstelbaar dat mijn gemeente zich inspant om een plan van weinig duurzame waarde door te zetten, terwijl het zoveel afbreuk doet aan een prachtige, gewilde woonomgeving en brede weerstand oproept. Ik zie voldoende aanknopingspunten om dit voornemen terug te draaien en hoop op bezinning van uw zijde. Ik verneem graag uw reactie.

 

Hoogachtend,

 

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

Maak je website op WordPress.com
Aan de slag
%d bloggers liken dit: