Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Artikelen

Schrijversbuurt wil een woonbuurt blijven

De auteurs van dit artikel, J. Kamphuis, M. van der Velden en C. van der Aa, zijn omwonenden van de Heilig Hartkerk in Eindhoven. Zij reageren op het artikel over de Heilig Hartkerk in Eindhoven (ED 19 maart).  

02-04-19, 10:27

Wij willen graag het negatieve beeld bijstellen dat daaruit oprijst over de intenties en acties van de buurt. Zo zouden protesten gebaseerd zijn op speculaties en valse info. Maar het actiecomité baseert zich alleen op informatie van de ondernemer (City Gaming) zelf. Die heeft een mooi plan, maar door de omvang ervan zal dit de leefbaarheid van de buurt ingrijpend aantasten.

Hij mikt op zeker 50.000 bezoekers per jaar en moet dus klanten aantrekken van buiten de stad. Daarvan zullen er velen met de auto komen. Parkeren in Gestel wordt door de gemeente nu al als problematisch bestempeld. Als ze een vergunning voor dit plan afgeeft, verveelvoudigt ze zelf deze problemen. Moet de gemeente niet opkomen voor ons, bewoners?

Verdrietig

Verder zou de buurt zich ‘ingegraven’ hebben, alleen maar ‘tegen’ zijn. Wij herkennen ons hier niet in, vanaf het begin hebben we aangedrongen op een open gesprek om tot een breed gedragen alternatief te komen. We zijn ervan overtuigd dat daar ruimschoots mogelijkheden voor zijn als we daar samen aan werken. De parochie houdt echter onvermurwbaar vast aan deze bestemming, zonder zich om de belangen van de buurt te bekommeren.

Tijdens het ophalen van handtekeningen hebben veel mensen bij ons aangegeven verdrietig te zijn over deze plannen met hun kerk. De kerk waarin zij getrouwd zijn, hun kinderen hebben laten dopen en van waaruit zij hun dierbaren hebben begraven. En waarvoor zij bovendien grote financiële offers hebben gebracht. Denk aan de grootscheepse renovatie, terwijl korte tijd later de kerk aan de dienst onttrokken werd. Voor de kosten daarvan heeft de parochie succesvol een beroep gedaan op de bewoners; maar nu de bewoners een beroep doen op de parochie, houdt deze zich doof. Een hartenkreet van een bewoner was: ‘Waarom geven ze onze kerk niet terug aan de buurt?!’

De omwonenden maken zich terecht zorgen over het komende en gaande uitgaanspubliek. Zeker als er een theetuin met alcoholvergunning komt, zal het voor de bewoners van de Hof van Eden niet bepaald paradijselijk wonen meer zijn. Zij ervaren nu al veel overlast in hun directe omgeving, terwijl dit toch ooit als een oase van rust was bedoeld. Handhaving blijft lastig.

Dat wij ‘een lege kerk die aan het verpauperen is’ zouden willen is onzin. De buurt is nooit betrokken bij een herbestemming. Als de parochie tot verkoop zou overgaan, staan partijen – ook volgens de parochie zelf – in de rij om verbouw tot woningen of anderszins te realiseren. De parochie houdt vast aan verhuur ‘omdat men een vinger aan de pols wil houden’ qua bestemming. Maar de monumentenstatus biedt daar al voldoende bescherming voor, ook bij verkoop!

Hier lijken toch vooral financiële overwegingen de doorslag te geven. We zijn ernstig teleurgesteld dat de kerk de leefbaarheid van deze buurt ondergeschikt maakt aan een vooral financieel belang.

Advertentie
%d bloggers liken dit: