Update stand van zaken

Beste buurtgenoten,

Het heeft even geduurd voordat we de juiste informatie boven tafel hadden over de status van de vergunning/herbestemming van de Kerk. We hebben nu de nodige helderheid:

Op 3 mei  jl. Hebben we als werkgroep ‘behoud schrijversbuurt als woonbuurt’ een (vervolg)gesprek gevoerd met ambtenaren van de gemeente Eindhoven. We spraken over de stand van zaken m.b.t. de herbestemming van de Heilig hartkerk en de gevolgde procedure.

Vanuit Gemeente Eindhoven waren 3 personen aanwezig; de voorzitter Integrale intake nieuwe initiatieven (Sector Ruimtelijke Ordening),het plaatsvervangend afdelingshoofd Ruimtelijke Ordening (tevens jurist Ruimtelijke Ordening) en de Gebiedsmanager Strijp/Gestel.

In dit gesprek werden een aantal zaken duidelijk:

  • Tot nu toe (stand 3 mei 2019) ligt er nog geen ontvankelijk verklaarde vergunningsaanvraag door Tim Hoeijmans (City Gaming) bij de Gemeente. Besluitvorming heeft daarom nog niet plaatsgevonden. 
  • Eerdere informatie vanuit de gemeente maakte duidelijk dat een reguliere procedure gevolgd zou worden. Dit bleek onjuiste/foutieve informatie te zijn. Omdat de kerk een rijksmonument is zal een aanvraag voor hetwijzigen van bestemming onder de uitgebreide procedure moeten vallen.
  • Zodra Tim Hoeijmans of de St Jorisparochie (als eigenaar van het pand) een vergunningsaanvraag doet die wel als ontvankelijk door de gemeente verklaard wordt en in behandeling genomen wordt, zal deze aanvraag verwerkt worden in een Uitgebreide Procedure. (maximale duur 32 weken)
  • Na publicatie van een ‘ontwerpbesluit’ in Groot Eindhoven en op de site van de gemeente bij het item ‘aangevraagde vergunningen’, kan iedereen binnen 6 weken na publicatiedatum bezwaren via ‘zienswijzen’ bij gemeente indienen. 

Kortweg; 

op dit moment is er dus geen vergunningsaanvraag in behandeling, maar dat kan in principe snel veranderen, afhankelijk van de inhoud van een aangepaste aanvraag.

Voor alle betrokkenen, dit betekent dat we nu afwachten tot er een melding van de Gemeente komt. En we dan een nieuwe bijeenkomst zullen organiseren om verdere acties te mobiliseren. 

En tot slot: we hebben een website! https://schrijversbuurt.home.blog

Neem gerust contact op als u een vraag of idee voor een initiatief wilt delen! 

Voor verdere toelichting over de procedures zie de website van Rijkswaterstaat; 

https://www.infomil.nl/onderwerpen/ruimte/ruimtelijke/wet-algemene/procedure/overzicht/

Buurt blijft zich verzetten tegen kerkplan Ploegstraat

EINDHOVEN – Omwonenden van de voormalige kerk in de Ploegstraat grepen vorige week een informatieve avond over de herbestemming aan om de ondernemer op andere gedachten te brengen. ,,Een prima plan. Maar niet voor deze plek.”

Geert van Elten 23-04-19, 11:50 Laatste update: 18:10 Bron: ED

Het plan om sportieve en educatieve activiteiten onder te brengen in de voormalige kerk Heilig Hart van Jezus aan de Ploegstraat in Eindhoven blijft overeind. Bij een presentatie van het aangepaste plan Mysteria, woensdagavond in de kerk, deden verontruste buurtbewoners vergeefs een laatste poging het initiatief tegen te houden. De intenties van beide partijen waren heel verschillend.

Nico van Dongen, bij de parochie Sint-Joris belast met vastgoedbeheer en ondernemer Tim Hoeijmans hadden het initiatief genomen voor een informatieve bijeenkomst. Zij wilden vertellen over de belangen en verantwoordelijkheden van de parochie en over de aanpassingen aan het plan om tegemoet te komen aan bezwaren uit de buurt. Maar daar wilden de meesten van de tientallen aanwezigen niets van weten. Ze verweten Van Dongen dat de parochie hen niet had betrokken bij het zoeken naar mogelijkheden voor een nieuwe bestemming, nadat de kerk in februari 2012 aan de eredienst was onttrokken.

Excuses

Daarvoor bood Van Dongen zijn excuses aan, maar hij zei ook dat – anders dan bij de Gerarduskerk – niemand de parochie met ideeën had benaderd. Waarbij gezegd moet worden dat daar de parochie na jarenlang overleg het buurtinitiatief voor een ontmoetingsruimte naast zich neer legde.

De parochie is benaderd door projectontwikkelaars die de Gestelse kerk willen verbouwen tot appartementen, wat de bezwaarmakers als een alternatief zien. Van Dongen verwees naar de Tivolikerk en de Steentjeskerk om aan te geven waarom dat niet wenselijk is. Vanwege de protesten heeft Hoeijmans het plan voor een theetuin laten vallen en komen er geen escaperooms. Hij wil zestien parkeerplaatsen op eigen terrein realiseren, waarmee hij voldoet aan een voorwaarde voor een vergunning van de gemeente.

Het kon de meeste bezoekers niet geruststellen. ,,Wij willen pas met u overleggen als de vergunning definitief is”, zei een vrouw. ,,Tot dan blijven wij ons verzetten.” Een ander verweet Hoeijmans de buurt op te zadelen met risico’s op overlast, terwijl er voor hem ‘slechts winstkansen zijn’.

Een enkeling had moeite met de felheid van zijn buurtgenoten. ,,Dit past niet bij de sfeer in onze buurt”, zo stelde de bezoeker op het einde van de avond.

De ondernemer laat zich door de aanhoudende forse tegenstand niet ontmoedigen. ,,Dit is een prima pand op een goede locatie, vlakbij verschillende scholen, een van mijn doelgroepen.” De aanvraag voor een vergunning ligt nu bij de gemeente.

Herbestemming Heilig Hart Kerk; een dringende oproep om er a.s. woensdag te ZIJN!

Met dit bericht wil ik benadrukken dat het belangrijk is dat er a.s. woensdag zoveel mogelijk buurtgenoten aanwezig zijn bij de presentatie van de plannen waarvoor nu een vergunningsaanvraag bij de Gemeente ligt, namelijk voor ‘Mysteria, een sportief recreatiecentrum in de Heilige Hart van Jezus Kerk’. Het is belangrijk dat u er bent om zorgvuldig alle informatie over de toekomstplannen en mogelijke gevolgen voor onze buurt te verkrijgen, om aan de ondernemer alle vragen te stellen die er nog leven en om uw betrokkenheid bij een passende herbestemming te tonen! Hopelijk a.s. woensdag, 17 april, om 19.00 uur, tot ziens in de kerk aan de Ploegstraat nr. 3.

Petitie succesvol

Opnieuw debat over plannen Heilig Hartkerk

Gepubliceerd: Woensdag 10 april 2019 18:59 – Bijgewerkt: Woensdag 10 april 2019 19:02 (publicatie Studio040)

Petitie succesvol: Opnieuw debat over plannen Heilig Hartkerk

Bewoners uit de Schrijversbuurt willen dat de gemeenteraad opnieuw praat over de plannen voor een gamehal in hun wijk.

Aan de Eindhovense gemeenteraad boden ze dinsdag een petitie aan, met honderden handtekeningen. 

De gamehal is gepland in de Heilig Hartkerk, midden in de wijk. Bewoners zijn bang voor parkeer- en geluidsoverlast. Onder meer omdat de gamehal iedere dag tot middernacht open is, en er veel ouderen wonen in de buurt.

Een petitie met minstens 250 handtekeningen dwingt de gemeenteraad ertoe het burgerinitiatief in behandeling te nemen. Binnenkort staat het op de politieke agenda.

Veel aandacht voor aanbieden petitie

Zowel vanuit de buurt als vanuit de politiek waren er geïnteresseerden om het overhandigen van de petitie bij te wonen. Uit naam van de voorzitter van de raad nam Joost de Jong de handtekeningen in ontvangst. Met daarbij het nadrukkelijke verzoek om onze vragen vanuit de politiek op te pakken.

presentatie petitie

Is de buurt tegen of is de buurt voor?

Namens het buurtcomite willen we graag deze petitie aanbieden met 279 handtekeningen

Daarnaast hebben we bij een eenmalige actie 940 handtekeningen opgehaald in de buurt.

Onze oproep is dan ook om dit onderwerp op de politieke agenda te krijgen.

Toepassen van het bestemmingsplan is één, rekening houden met de context, de omwonenden en de wijk is twee.

De buurt is voor een passende herbestemming en tegen de voorgenomen bestemming met een Game Center.

Het plan past naar onze mening absoluut niet op deze plaats. Het is een mooi plan dat ruimte nodig heeft, veel ruimte voor de beoogde 50.000 + bezoekers per jaar. 

We zien vooral problemen met verkeersoverlast, parkeren en geluid.

De schrijversbuurt is door de gemeente Eindhoven omschreven als een woonwijk met een dorps karakter. Het is geen centrum van Eindhoven maar een schilwijk waar het vooral goed wonen is. 

En dat willen we graag zo houden.

We voelen ons sterk betrokken bij de ontwikkeling van de wijk en spreken de wens uit tot een echt open dialoog met de eigenaar, de parochie. 

Voor de omwonenden is een woonfunctie, kleinschalig wonen, een goed passende bestemming, maar ook andere mogelijkheden zien we zitten mits het veel meer een wijkgerichte voorziening is. 

Dus ja, de buurt is tegen een plan maar voor goede alternatieven!

en we hebben de sterke hoop en verwachting dat politiek Eindhoven voor onze belangen durft op te komen…

Aanbieden Petitie

Beste buurtgenoten,


De discussie over de herbestemming Heilig Hart Kerk is nog steeds gaande. We verwachten op korte termijn een uitspraak van de gemeente over de aangevraagde vergunning. Het wordt spannend wat de beslissing gaat zijn en we hopen voor de uitspraak onze mening nogmaals kenbaar te maken bij de gemeenteraad.
De online-petitie ‘Woongenot Schrijversbuurt Eindhoven wordt aangetast door komst GameCenter’ is door 277 mensen ondertekend.
De van deur tot deur opgehaalde 940 handtekeningen van buurtgenoten willen we ook niet ongemerkt voorbij laten gaan!
Dat is een geweldig resultaat en voldoende om een verzoek in te dienen om ons onderwerp op de agenda te krijgen van de gemeenteraad. Volgende week dinsdag 9 april gaan we als werkgroep de handtekeningen aanbieden aan de (vervangend) voorzitter van de raad. En daar kunnen we jullie steun goed bij gebruiken.
We denken dat het een sterk signaal uit de buurt is als er zo veel mogelijk ondertekenaars aanwezig zijn. En dat geldt uiteraard ook voor de 940 ondertekenaars van de handtekeningenactie die we deur aan deur hebben gehouden in de wijk. 
Bij deze dus de oproep om aanstaande dinsdag, 9 april om kwart voor zeven aanwezig te zijn bij het aanbieden van de handtekeningen.
Waar:  gemeentehuis EindhovenWanneer: dinsdag 9 april 18.45 uur (wij zullen om 18.30 uur aanwezig zijn)
Hoe: als je wilt meedoen dan is het prettig als je je dan even aanmeldt via ons mailadres: behoudschrijversbuurt@gmail.com
Met vriendelijke groet, mede namens de werkgroep “Behoud Schrijversbuurt”
Bert Vinken

Maak je website op WordPress.com
Aan de slag